מסעדת הכנענית סניף

 
 הכנענית
 
 
 

פרטי התקשרות